Quạt năng lượng mặt trời Chân quỳ

 

2.150.000 1.650.000

SỐ LƯỢNG
tiết kiệm

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 5 kg