SƠN THỦY HIỂU TÌNH – ĐÔI TA BÊN NHAU -NHƯ ĐÔI CHIM KIA CÙNG BẦY

 

2.500.000 1.680.000

SỐ LƯỢNG
tiết kiệm

Thông tin bổ sung

Kích thước 50 × 35 cm